Storytelling – konsten att beröra på djupet

Share

Storytelling – konsten att beröra på djupet

Jag har en kompis som blir rörd till tårar när han ser Carlsbergs nya reklamfilm. Vi kan kalla honom Kurt eftersom han helst vill vara anonym. Så fort Kurt ser Mads Mikkelsen sitta där på cykeln och trampa förbi de charmiga gamla Köpenhamns-kvarteren och prata om danska egenheter börjar det rycka i underläppen. Nu råkar det vara så att Kurt är ölälskare av stora format och därför är ölreklam i största allmänhet relevant för honom. Men det händer något mer den här gången, känslorna tar helt överhanden.

Carlsberg har lyckats med ett stycke storytelling när den är som bäst. Här berättas en historia om det lyckliga danska folket och vad som kan vara hemligheten bakom. Svaret är förstås konsten att brygga världens bästa öl, men vi hinner samtidigt få en rundvandring i det typiskt danska. Carlsberg blir synonymt med den danska livsstilen – receptet för att bli lycklig.

Storytelling som metod är värd att kopiera även när det gäller marknadsföring av andra typer av produkter och tjänster. Det handlar om konsten att beröra kunden på ett djupare plan – att tillmötesgå människans mer reflexmässiga sätt att vilja ta sina beslut. Inga argument och slutledningar behövs när berättarformen fångar dina känslor. Man kan säga att för Kurt är Carlsbergs kommunikation inte bara relevant utan också emotionellt relevant.

Hjärnforskaren Katarina Gospic berättade nyligen för Vetenskapens Värld i SVT att samtliga våra beslut styrs av känslor mer eller mindre. Och att detta är av godo. Hade vi inte använt våra känslor i beslutsfattandet hade vi människor aldrig överlevt savannlivet, menar hon.

Storytelling är förstås bara en bland flera kommunikationsmetoder att välja på. Men den är effektiv och möjligheterna att förhålla sig på ett emotionellt och underhållande plan är svårslagna. I stället för att adressera ett budskap om din förträfflighet rakt av, kan du välja att fånga mottagarens fulla uppmärksamhet.

storytelling

Så var ska man börja? Vilka historier är värda att berätta om ditt företag? Som alltid handlar varumärkesutveckling om långsiktighet, och att berätta olika historier om ditt företag bara för att de är roliga, är inte rätt väg. Du kan berätta olika historier men de ska poängtera det ”värde” som särskiljer er på marknaden. Om ni sedan tidigare har definierat ert varumärke och gjort en positioneringsstrategi etc. har ni kommit en bra bit på vägen. Men ditt varumärke behöver också gestaltas med en spännande personlighet som kan bilda plattform för att skapa intressanta berättelser.
På Magic Move arbetar vi mycket med arketyper. Fördelen med arketyper är att de är universella och har en inbyggd story från början. Vi känner igen teknikerna från litteratur, teater och film etc. I arketyperna känner vi igen våra egna drifter, behov, rädslor och önskningar. Därigenom får vi möjligheter att ge kommunikationen en sorts riktning. Dock får jag återkomma till ämnet arketyper vid ett senare inlägg.

Låt oss avslutningsvis sammanfatta lite. Storytelling är effektivt och kan användas som metod i varumärkesbyggande kommunikation. Arbeta långsiktigt:

1. Definiera hur du blir relevant och särskiljande
2. Gestalta ditt varumärke i en personlighet (bli emo-relevant)
3. Skapa din storytelling

Lycka till!

Länk till Carlsbergfilm: https://www.youtube.com/watch?v=w90WKDCxqic

Använd insidan vid varumärkesutveckling!

Share

Använd insidan vid varumärkesutveckling!

varumärkesutvecklingDet här inlägget handlar om hur du kan bygga ditt varumärke effektivt genom att ta kraft av den egna organisationen – att bygga det inifrån och ut.

Varumärkesarbeten tenderar ofta att bli en produkt för marknads- och kommunikationsavdelningen och inte det strategiska förändringsarbete det faktiskt är. Ett Corporate Brand omfattar ju företaget som helhet, och inte sällan representerar det också styrkefaktorer som kunden tillgodogör sig via personalen på företaget. Det är därför viktigt att få en väl genomförd implementering – en röd tråd genom organisationen där alla levererar det rätta värdet. Hur väl en varumärkesimplementering lyckas hänger mycket på ledarskapet. Men i stället för att nu uppmana dig till att ta en tur till Indien och bli en ny Steve Jobs, tänkte jag presentera ett förenklat men effektivt tillvägagångssätt vid implementering – IMKA-formeln.

Vi utgår ifrån att en välgrundad varumärkesplattform har arbetats fram som också innehåller riktlinjer för hur organisationen ska uppträda. Låt oss kalla detta ”Det rätta beteendet”. Det viktigaste i implementeringsarbetet är att få en bekräftelse från medarbetarna att man vill ställa upp på det som krävs.

IMKA-formeln

I – Introducera. Ett varumärkesarbete behöver få en bra introduktion internt. Den sämsta varianten är den där personalen inte har fått någon information alls utan bara upptäcker den en dag i företagets reklam. Känslan blir att ”OK, nu har kommunikationsavdelningen hittat på något nytt – inget jag behöver bry mig om”. Den interna introduktionen ska i stället föregå all annan kommunikation och ge svar på vad det reviderade varumärket innebär och varför – och vad som förväntas av mig som anställd. Företagets tänkta utveckling ur ett visionärt perspektiv måste finnas med här.

M – Motivera. Nästa steg är att låta organisationen få inblick i detaljerna och motiveras till att leva upp till ”Det rätta beteendet”. Här krävs lite tankearbete för de flesta, men brukar gå lite enklare för företagets säljare. En bra metod är att genomföra en konferens där man låter personal ur olika kategorier samarbeta i övningar som sedan ska presenteras i storytelling-format. Exempel på övningar: a) När jag upplevde att våra kärnvärden (1, 2 och 3) verkligen var tydliga i mitt arbete. b) Hur kan jag, i min roll, bli bättre på att leverera dessa värden framöver? c) Hur kan vi som team, på vår avdelning, bli bättre?

K – Kvittera. Nu byter vi perspektiv och det är i detta fallet personalen som ska kvittera. Det brukar inte behöva motiveras, eftersom de flesta förstår värdet av att ”leva varumärket” och kommer till insikt vad man själv kan leverera. Dock ställer många krav tillbaka på ledningen och villkorar den önskade förändringen. ”Visst ska vi göra så, men nu är det ju inte en perfekt värld. Kanske kunde vi ändra på hur vissa saker fungerar här på företaget?” Det är nu det är viktigt att fånga upp motkraven och skapa kontraktet med organisationen.

A – Aktivera. Motkraven från organisationen kan handla om en mängd saker och förhållanden, och allt kan förstås inte genomföras. Uppgiften är nu att ta hand om det som går att ändra på – summera och paketera i konkreta förbättringsåtgärder. Var självkritisk och värdera de åtgärder som ni vill genomföra. Kommer de att vara tillräckliga för att skapa kontraktet? Lägg en plan, involvera medarbetare att bli projektledare för respektive åtgärd och starta lanseringen. Genomför lanseringarna löpande, till exempel en per månad och promota med bra intern kommunikation.

Lycka till!

 

 

SparaSpara