Share

Använd insidan vid varumärkesutveckling!

varumärkesutvecklingDet här inlägget handlar om hur du kan bygga ditt varumärke effektivt genom att ta kraft av den egna organisationen – att bygga det inifrån och ut.

Varumärkesarbeten tenderar ofta att bli en produkt för marknads- och kommunikationsavdelningen och inte det strategiska förändringsarbete det faktiskt är. Ett Corporate Brand omfattar ju företaget som helhet, och inte sällan representerar det också styrkefaktorer som kunden tillgodogör sig via personalen på företaget. Det är därför viktigt att få en väl genomförd implementering – en röd tråd genom organisationen där alla levererar det rätta värdet. Hur väl en varumärkesimplementering lyckas hänger mycket på ledarskapet. Men i stället för att nu uppmana dig till att ta en tur till Indien och bli en ny Steve Jobs, tänkte jag presentera ett förenklat men effektivt tillvägagångssätt vid implementering – IMKA-formeln.

Vi utgår ifrån att en välgrundad varumärkesplattform har arbetats fram som också innehåller riktlinjer för hur organisationen ska uppträda. Låt oss kalla detta ”Det rätta beteendet”. Det viktigaste i implementeringsarbetet är att få en bekräftelse från medarbetarna att man vill ställa upp på det som krävs.

IMKA-formeln

I – Introducera. Ett varumärkesarbete behöver få en bra introduktion internt. Den sämsta varianten är den där personalen inte har fått någon information alls utan bara upptäcker den en dag i företagets reklam. Känslan blir att ”OK, nu har kommunikationsavdelningen hittat på något nytt – inget jag behöver bry mig om”. Den interna introduktionen ska i stället föregå all annan kommunikation och ge svar på vad det reviderade varumärket innebär och varför – och vad som förväntas av mig som anställd. Företagets tänkta utveckling ur ett visionärt perspektiv måste finnas med här.

M – Motivera. Nästa steg är att låta organisationen få inblick i detaljerna och motiveras till att leva upp till ”Det rätta beteendet”. Här krävs lite tankearbete för de flesta, men brukar gå lite enklare för företagets säljare. En bra metod är att genomföra en konferens där man låter personal ur olika kategorier samarbeta i övningar som sedan ska presenteras i storytelling-format. Exempel på övningar: a) När jag upplevde att våra kärnvärden (1, 2 och 3) verkligen var tydliga i mitt arbete. b) Hur kan jag, i min roll, bli bättre på att leverera dessa värden framöver? c) Hur kan vi som team, på vår avdelning, bli bättre?

K – Kvittera. Nu byter vi perspektiv och det är i detta fallet personalen som ska kvittera. Det brukar inte behöva motiveras, eftersom de flesta förstår värdet av att ”leva varumärket” och kommer till insikt vad man själv kan leverera. Dock ställer många krav tillbaka på ledningen och villkorar den önskade förändringen. ”Visst ska vi göra så, men nu är det ju inte en perfekt värld. Kanske kunde vi ändra på hur vissa saker fungerar här på företaget?” Det är nu det är viktigt att fånga upp motkraven och skapa kontraktet med organisationen.

A – Aktivera. Motkraven från organisationen kan handla om en mängd saker och förhållanden, och allt kan förstås inte genomföras. Uppgiften är nu att ta hand om det som går att ändra på – summera och paketera i konkreta förbättringsåtgärder. Var självkritisk och värdera de åtgärder som ni vill genomföra. Kommer de att vara tillräckliga för att skapa kontraktet? Lägg en plan, involvera medarbetare att bli projektledare för respektive åtgärd och starta lanseringen. Genomför lanseringarna löpande, till exempel en per månad och promota med bra intern kommunikation.

Lycka till!

 

 

SparaSpara

Använd insidan vid varumärkesutveckling!
Märkt på: