Share

Lyft blicken och kom på rätt kurs!

Kanske är en simmare en bra metafor för hur man bör jobba på en kommunikationsavdelning? Några krafttag framåt, sedan lyfta huvudet för att ta in syre och få överblick – sedan förflyttning framåt igen. Ett sorts växelvis arbete framåt där kommunikationsavdelningens medarbetare inte får fastna med blicken i sina egna svallvågor och glömma att syresätta sig. Och utan syre tappar man lätt kraft och omdöme.

simma mot rätt kurs

Under senare år har ju kommunikationsarbetet förändrats i grunden på företagens kommunikationsavdelningar. Med en digitaliserad kundresa som löpande gör kundinformationen tillgänglig har företagets organisation kommit närmare kunden och kan nu kommunicera bland annat på egna och sociala medier. Inhouse-avdelningarna anlitar sedan byråer vid behov. Fördelar i effektivitet, informationsinhämtning och ekonomi med andra ord. Bohmans Nätverk beskriver utvecklingen på ett bra sätt i sin trendrapport.

Bohmans Nätverk beskriver också riskerna där den snabba utvecklingen skapar en fartblindhet där man riskerar att fastna i ett kortsiktigt arbetssätt, och där de dagliga aktiviteterna helt blir styrande. Bland annat kan detta tänkande äventyra vinstmarginaler och marknadsandelar på längre sikt. Forskarna Les Binet och Peter Field har i sin forskning slagit fast att både kortsiktiga säljaktiviteter och långsiktigt varumärkesbyggande behövs för att skapa utveckling. Enbart säljaktiviteter leder till toppar på kort sikt som sedan klingar av.

Ett starkt varumärke är viktigt för hela kundresan, där våra hjärnor är medvetna om ett visst varumärke innan den digitala kundresan startar. Nobelpristagaren Daniel Kahnemann visar i sin forskning att 95% av våra beslut tas väldigt snabbt och på känsla via genvägar i hjärnan. Det betyder också att en potentiell kund som närmar sig slutet av kundresan har sitt favoritvarumärke klart sedan tidigare.

Hur kan vi då tänka enkelt och praktiskt för hur vi ska balansera det kortsiktiga med det varumärkesbyggande? Enligt mitt sätt att se på saken bör vi förhålla oss till tre huvudområden.

1. Varumärke

Varumärket definierar hela strategin för hur vi ska göra affärer, därför är det viktigt att vi har en dokumentation för vårt varumärke, som är aktuell och tillgänglig för dem som arbetar med kommunikation och marknadsföring. Bland annat behöver vi förstå vilka värden vi ska representera för att attrahera och bygga relationer och nå våra affärsmål. Likaså definiera vilka målgrupper vi vänder oss till. En bra självinsikt hjälper oss att ta rätt beslut och göra rätt vägval så vi differentierar oss mot konkurrenterna.

2. Koncept
Vi behöver ta fram ett långsiktigt koncept för kommunikationen som stödjer varumärket och ger oss en egen röst i mediebruset. Rätt genomfört kan det anpassas och användas i alla säljaktiviteter. Konceptet kan bygga på olika verktyg som enkelt kan utnyttjas av medarbetarna på kommunikationsavdelningen. Med ett stringent genomförande bygger de kortsiktiga säljaktiviteterna samtidigt ett enhetligt och starkt varumärke.

3. Aktiviteter

Vi behöver försäkra oss om att vi har ett bra flöde i våra aktiviteter. Företag behöver en bearbetningsmodell som effektiviserar sin marknadsföring, för att attrahera nya kontakter och konvertera prospects till köpbenägna kundämnen och kunder. Varumärket är viktigt hela vägen och behöver synliggöras i processen. Redan nya kontakter som är i början på sin kundresa och som kanske kommer i kontakt med oss via sökord har associationer och förväntningar på varumärket.

Mitt råd är alltså att simma lugnt och lyft blicken – håll kursen. Ta även ett djupt andetag då och då!

Kommunikationsarbete – lyft blicken och kom på rätt kurs!
Märkt på: