Share

Hej

Välkommen till november månads månadsbrev. Förra månaden diskuterade vi vårt sätt att fatta beslut och välja våra varumärken. Människan litar mycket till sin intuition, vi söker ledtrådar för att kunna ta genvägar till vårt beslut. 
        I detta månadsbrev ska vi titta på hur vi skapar dessa ledtrådar. Genom att lyfta fram värderingar som är typiska för företaget och bygga varumärket både internt och externt, finns stora möjligheter till en ”perfect match”. 
        Vi ska också presentera världens starkaste varumärken. I förra veckan kom Interbrands årliga ranking ”Best Global Brands 2019”.
        Trevlig läsning!

ANDERS RUNDQVIST
PROJEKTLEDARE

Bli vinnare med vässade värderingar 

I en snabbföränderlig värld med stora utmaningar blir våra värderingar allt viktigare. Något att hålla sig i när det blåser och oron kryper på. Människor söker sig intuitivt till andra människor med lika värderingar. Man känner sig mer hemma, trivselfaktorn ökar och det blir färre missförstånd. Det är ofta så relationer uppstår.
        Samma sak gäller för varumärken – vi väljer bland de som tillgodoser våra behov, men attraheras av de som matchar våra värderingar och som passar in i vårt sätt att vara. För ett företag är det därför viktigt att förstå den sidan av attraktionskraften – inte bara titta på produktfinesser och speciella tjänster. Utmaningen är att hitta det som är typiskt för företaget. Med ett samlat set av genuina värderingar får vi en kärna att bygga ett starkt varumärke på och utveckla långsiktiga relationer. Det är de immateriella värdena som bygger starka varumärken – inte produkter och tjänster. Ett värderingsstyrt företag får en extra tydlighet och attraherar både nya medarbetare och nya kunder med samma uppfattning.
        De flesta företag har beskrivit vad företaget ”står för” på sin hemsida, ibland helt pliktskyldigast. Det är viktigt att definiera ledorden och framförallt kommunicera HUR man kan märka att detta är en ledstjärna för företaget. Rätt genomfört fungerar ett laddat varumärke både internt och externt.

”Värderingar har aldrig varit viktigare”
Orden är Christina Hammers, grundare till rekryteringsföretaget Hammer & Hanborg. I en gästkrönika i Veckans Affärer häromveckan, förklarar hon hur den traditionella organisationen håller på att monteras ned. Medarbetare jobbar på olika tidpunkter, från olika platser och leder sitt eget arbete. Kompetens har blivit en färskvara. I det läget är företagets värderingar, omsatta i tydliga beteenden, det enda som är konstant. Det är de som styr besluten och hur man ska utvecklas i rätt riktning. Som rekryterare ser hon därför mer till en persons potential än traditionellt till erfarenheter och meriter.

Varumärken hjälper företag bygga relationer
Låt oss ta hjälp av en modell . De flesta företag gör affärer där långsiktiga relationer är viktiga. Det fysiska mötet eller digitala mötet (vid e-handel), ”Sanningens ögonblick”, är centralt för att samarbetet ska bli fruktbart.

Genom att vara tydlig i sin kommunikation skapar företaget förväntningar hos den presumtive kunden. Men för att åstadkomma en ”perfect match” behöver företagets medarbetare förstå vilka värderingar man representerar och omvandla dem till handling. Intern kommunikation som bygger in varumärket i organisationen blir därför lika viktig som den externa kommunikationen. 
        Den dialog som sedan tar vid är interaktiv kommunikation, digitalt och personligen, för att effektivisera avslutsarbetet. Utmaningen är att få varumärket och dess kärnvärden att genomsyra alla aktiviteter och medarbetare. Den tidigare SAS-chefen Jan Carlzon uttryckte följande kloka ord: ”If you are not serving the customer, your job is to serve someone who is.”

Apple ohotat som världen starkaste varumärke 

När världens 100 starkaste varumärken rankas kommer Apple återigen på första plats. Apples varumärke värderas till ofattbara 234 Mdr $. Det globala konsultföretaget Interbrand har mätt varumärken i 30 år och publicerat sin rankinglista ”Best Global Brands” sedan år 2000. Några dramatiska förändringar sker inte från år till år, men sedan starten är det bara Coca Cola och Microsoft som hållit sig kvar på tio i topp. 
        Den tydliga trenden är att de stora teknikföretagen utvecklas till total dominans, med 1. Apple, 2. Google, 3. Amazon, 4. Microsoft, 6. Samsung, 13. Intel, 14. Facebook, i toppen. Se de tolv främsta nedan:

Interbrands metod bygger på tre analyser. Man ser dels till 1) produktens/tjänstens finansiella utveckling, 2) varumärkets attraktionskraft för köpbeslutet, 3) varumärkets styrka i jämförelse med konkurrerande märken. 
        Coca Cola låg på första platsen i många år men passerades 2014 av Apple, som sedan dess befäst sin position. Bland svenska varumärken märks IKEA på 26:e plats, värderat till 18 Mdr $ och HM på 30:e plats, värderat till 16 Mdr $.  

Månadsbrev november
Märkt på: