Share

Hej!

Välkommen till Magic Moves månadsbrev. Vi rusar in i hösten och konjunkturen är fortfarande stark. Det finns dock både goda och dåliga tecken i skyn och mycket handlar om vad som händer på den internationella scenen. I Sverige har vi vår egen situation. Till exempel har vi den historiskt låga räntan som har gett näringslivet extra fart under lång tid. Ekonomiexperter menar att det dopade läget har varit dåligt för näringslivet på så vis att man inte behövt bry sig om produktivitetshöjande åtgärder. Man har ju sålt sina varor ändå. Men detta gör saken värre när lågkonjunkturen kommer. Många företag har kanske också avstått från att tänka långsiktigt i sin marknadsföring – man har slopat det strategiska till förmån för aktivitetstänkande. Bättre att sälja så det ryker så länge det går bra. Men det är viktigt att inte tappa fokus på hur man långsiktigt ska nå sina affärsmål. Arbetet med att öka kännedomen om sitt varumärke och bygga starka relationer är här centralt. De båda marknadsföringsforskarna Les Binet och Peter Field, som genom åren studerat tusen företag, menar att ett företag får mer ut av kännedomshöjande aktiviteter riktat mot långsiktiga prospects, än lojaliseringsaktiviteter för de ”nära och kära”. Varumärkeskommunikation har långsiktigt större effekt och påverkan på försäljningen, än kortsiktiga säljaktiviteter. Ett företag behöver förstås både och. Men starka relationer vore ju inte så dumt att ha med sig in i nästa decennium.

I Magic Moves månadsbrev tänkte vi lyfta fram sådant vi tycker är viktigt i sammanhanget. Allt från enkla tips och learnings till förbättrade arbetssätt och metoder som du kan ha användning för i din marknadsföring och ditt kommunikationsarbete. Trevlig läsning!

ANDERS RUNDQUIST,
PROJEKTLEDARE

Enligt forskningen fattar vi människor väldigt ologiska beslut, trots eftertänksamhet. Dina köpbeslut och val av varumärken är inget undantag. Vi ser oss själva som logiska och rationella varelser med förmågan att ta välgrundade beslut. Men i själva verket fattas de flesta beslut reflexmässigt innan vi ens hunnit fundera över det, och ofta är de allt annat än logiska.
        Hjärnforskaren Katarina Gospic menar att samtliga våra beslut styrs av känslor mer eller mindre. Och att detta är av godo. Hade vi inte använt våra känslor i beslutsfattandet hade vi människor aldrig överlevt savannlivet. Vår intuition räddar oss. Nobelpristagaren Daniel Kahneman lanserade människans två beslutssystem – system ett som är det reflexmässiga, ett beslut du inte hinner tänka över och system två, det långsamma, reflekterande systemet. 
        Vi fattar omedvetet beslut med hjälp av det snabba system ett när vi egentligen borde använda det långsamma, logiska system två. Det är ett slags systematiska tankefel eller förutfattade meningar. Du har en åsikt direkt, oavsett om du gillar åsikten eller inte. Senare, när du får frågan varför du tycker på ett visst sätt så kommer du att konstruera anledningar.
 

Kommunikation behöver både känsla och argument. Detta är viktigt att förstå när du ska marknadsföra dina produkter. Vi behöver skapa ett emotionellt avtryck hos den presumtive kunden, samtidigt som vi måste leverera rationella kundfördelar. Ju skickligare du är att förmedla de känslor och värden den presumtive kunden kan identifiera sig med och värdesätta desto bättre. Detta kan verka som självklarheter men en lista med produktargument som många leverantörer vill lyfta fram blir bara intressanta när köpbeslutet redan är taget.
        Ett starkt varumärke har en inbyggd story som förmedlar känslor och behöver inte lägga krut på att presentera argument. I stället odlar man myten om varumärket vidare. Ser vi kommunikation från till exempel Nike eller Harley Davidson känner vi intuitivt vilken berättelse som ska förmedlas och med vilken tonalitet. Även om man inte är en tungviktare som dessa exempel, bör man tänka strategiskt och bestämma sig för hur varumärket ska kommuniceras och gestalta det och lägga ramarna för en bra story. Därigenom kan du fokusera och arbeta konsekvent med din kommunikation. Med en personlig och trovärdig story vinner du förhoppningsvis inte bara kundens hjärta temporärt utan även lojalitet i ett långsiktigt perspektiv. Vill du läsa mer om storytelling, klicka här

Hur uppfattas ditt företags varumärke egentligen? Ställer man frågan till ett antal människor får man ofta lika många svar som man frågar. Exemplet ovan är inte ovanligt och visar hur illa det kan vara ställt. Ett känt varumärke brukar däremot de flesta vara eniga om, då utgår man ifrån den allmänt vedertagna bilden, t ex Volvos eller diskmedlet Yes image. Det som kännetecknar ett starkt varumärke är att olika människor har en gemensam uppfattning. Därför är det viktigt att definiera vad ditt företags varumärke ska representera och därefter påbörja ett långsiktigt positioneringsarbete. Löpande behöver man sedan ta tempen på marknaden och se hur uppfattningen förändras, och hur väl ni levererar på ert varumärkeslöfte. Frågan blir kanske särskilt aktuell inför arbetet med affärs- och marknadsplanen, eller inför en säljkick off. Då är det bra att ha ”check”.

BRAND CHECK är en tjänst från Magic Move där vi tar tempen på ert varumärke. Vi genomför djupintervjuer med ett 10-tal kunder*) och undersöker deras uppfattning. Du betalar ett fast pris om 25.000 kr och får en presentation med slutsatser kompletterat med en PPT-rapport. Resultatet blir inte statistiskt säkrat men ger ändå en god indikation om läget. Efter att piloten är genomförd kan ni sedan ta ställning till om arbetet ska kompletteras med fler intervjuer.

Att få en BRAND CHECK genomförd har många fördelar utöver resultatet. Effektivt – vi har en inarbetad metod med en frågemall med öppna frågeställningar, och kan starta omgående. Professionellt – som erfarna, externa intervjuare får vi kunden att öppna sig och svara ärligt. Momentum – ni slipper engagera egen personal som annars ska utföra andra uppgifter.

*) Att börja med ett 10-tal handplockade kunder som ni har en pågående relation med är att föredra. De kan bäst beskriva hur ni är att samarbeta med och det går att se en röd tråd i resultatsammanställningen. Genom att undersöka era kundrelationer får ni en referenspunkt när ni sedan diskuterar den interna bilden av företaget och hur ni tänker er den framtida utvecklingen av ert varumärke.

Månadsbrev september
Märkt på: