Share

Så bygger du ett trovärdigt varumärke

Försäljare med trovärdighet?Trovärdighet hos varumärken är viktigare än något annat, om man ser långsiktigt på sin verksamhet. Och man ska ju inte lova mer än man kan hålla enligt det gamla ordspråket. I kampanjer möts vi ofta av ett överdrivet och uppskruvat tonläge om den nytta och glädje en viss produkt erbjuder. Men avsändaren behöver också framstå som en god leverantör som värnar om relationen och sin omvärld. För tjänsteföretag och generellt inom B2B är faktorer som till exempel graden av kompetens, kundanpassning och leveranssäkerhet av högsta vikt.

Konsumenten är skeptisk mot varumärken

I veckan kom Cohn & Wolfes globala rapport ”Authentic Brands” som ges ut årligen. Resultatet visar bland annat att svenska konsumenter har en negativ inställning där bara 7% tycker att man kan lita på varumärken. Endast 5% tycker varumärken är öppna och ärliga. 88% uppger att deras attityd till varumärken påverkas av huruvida de är autentiska eller inte.

Ett starkt varumärke vaccinerar dig

Men oavsett hur skeptisk konsumenten än framstår så kan agerandet vara ett annat när man väl står inför ett köp. Vi vet att ett starkt varumärke fungerar som en vaccination när företag ibland gör bort sig eller sviker sina löften. Att ha ett starkt varumärke kan mildra i nöden och man får en ny chans helt enkelt. Till exempel har ICA klarat sig igenom ett antal köttskandaler men fortsätter vara det ledande varumärket inom dagligvarukedjor och i toppskiktet i Sverige generellt sett. Ett annat exempel är Volkswagens utsläppsskandal, där man manipulerade mjukvaran i bilarna för att uppvisa lägre utsläpp. Den gigantiska skandalen omfattade elva miljoner bilar världen över och den tyska finansministern uttryckte stor oro för att hela den tyska bilindustrins utmärkta rykte skulle gå upp i rök. Men i stället för att gå tillbaka passerade Volkswagen Toyota året därpå och blev världens ledande biltillverkare. Och Golf blev Sveriges mest köpta bil 2016. Naturligtvis har organisationerna i de båda exemplen jobbat hårt med krishanteringen, men förtroendet verkar ha bibehållits med stöd i varumärket.

Så bygger du trovärdighet

Men vad handlar det om i grunden? Hur lägger man grunden för ett varumärke som kan utvecklas med orubbat förtroende? Varumärkesutveckling är alltid på kundens premisser där man tar utgångspunkt i egenskaper som anses speciella och värderas högt. Det är här man måste börja för att bygga sitt varumärke långsiktigt och samtidigt uppnå hög trovärdighet. Kommunikation som inte går hem hos målgruppen blir bemötta med skepticism och kommentarer som ”äh, det är bara reklam”. Ett företag som studerar sina relationer på marknaden och definierar sitt varumärke utifrån vad kunderna värdesätter, har stora förutsättningar att lyckas och framstå som trovärdig. Det vill säga att förstå vilka egenskaper som är särskiljande och särskilt värdefulla för målgruppen. Läs mer om hur du tar tempen här. Samtidigt kommer man ofta till insikt att det inte är produktattribut som är avgörande utan mervärden kunden uppskattar i form av speciell kompetens, service, att man har system för att relationen ska fungera utan att klicka etc.

Med en välgrundad varumärkesplattform får du ett bra verktyg för att kunna agera konsekvent på marknaden – och trovärdigt. Plattformen bör innehålla ett avsnitt om ditt varumärkeslöfte som både har till syfte att ange inriktningen för kommunikationen, men också stå som rubrik för din positionering och kunna formuleras till en slagkraftig tagline. Läs mer om positionering här.

Men varumärkesarbetet handlar om både kommunikation och organisation, där ledningen här har en viktig uppgift i att implementera varumärket hos medarbetarna. Ett långsiktigt varumärke bör byggas inifrån och ut, och med en värderingsdriven organisation som motor kan företaget utveckla sin konkurrenskraft med full bredd. Men det är också när du levererar den rätta upplevelsen i möte med kunden du skapar trovärdighet för ditt varumärke. Läs mer om implementering här.

Lycka till!

Trovärdighet – så bygger du ett varumärke