Share

Utnyttja SEO bättre för att bygga ditt varumärke

Använd SEOAtt utnyttja sökmotoroptimering, SEO, i marknadsföringen är centralt för företag som vill lyckas i en digital tid. Kunderna lägger allt större del av köpprocessen på digitala kanaler för sin research. Mer än 50% av kundresan sägs ju redan vara avklarad när en potentiell köpare tar kontakt med möjliga leverantörer. Företag får stora möjligheter att bygga relationer och öka kännedomen om sina kompetensområden genom att synas i sociala medier, i Googles organiska flöde och Adwords.

Ur varumärkessynpunkt finns det mycket att tjäna på att strömlinjeforma associationerna så att sökmarknadsföringen och varumärkesarbetet går hand i hand. Resonemangen i de sökoptimerade texterna ska förstås också backa upp varumärket och leda varumärkeslöftet i bevis. Detta borde vara självklarheter men vi lever inte i en perfekt värld. För många företag uppstår problem då varumärkesansvaret och innehållsansvaret ligger på olika bord organisatoriskt sett. Innehållstexter bearbetas löpande och rankas högre och högre i Googles organiska flöde, men stödjer inte sitt varumärkes positionering.

För att förbättra samordningen kan följande två tips vara användbara:

1. Bearbeta resonemangen i era innehållstexter så att de inte bara matchar sökord och longtail keywords, utan också stödjer den värdeposition ni definierat för varumärket. Beskrivningar av produkter, tjänster och kompetensområden är viktiga att se över. Kanske har företaget en blogg som behöver styras upp och där skribenten behöver få coaching av en varumärkesansvarig. Alla texter ligger inte inom ramen för er positionering, men ha ändå ambitionen att de som handlar om era kärnkompetenser ska kommunicera nyttan på ett sätt som särskiljer ert varumärke.

2. Låt planeringen och arbetet med SEO och Branding gå hand i hand. Den research som görs för varumärkesarbetet, t ex med hjälp av djupintervjuer, kan kompletteras med frågeställningar om hur kunderna t ex utnyttjar Google som verktyg för att hitta lösningar för sitt arbete. Hur ser inköpsprocessen ut och vilken information behövs för att förstå vilka produkt- eller tjänsteutbud som finns på marknaden. Inom vilka områden söker man, vilka konkreta frågeställningar vill man få svar på osv. Detta ger inte bara en indikation om hur relevant det aktuella varumärket är för kunden, utan ger även konkreta tips om hur sökord och innehåll ska utformas.

Att samordna sökmarknadsföringen och varumärkesarbetet är en utmaning för många företag. Dels är det två olika skolor som ska samsas, dels handlar det om att lösa kommunikationsproblem i ett medellångt alternativt ett långsiktigt perspektiv. Belöningen kommer när företagets innehållstexter rankas högt på Google samtidigt som man differentierar sig mot konkurrenterna. Då har man skaffat sig ett viktigt försprång för den fortsatta kundresan.

Lycka till!

SparaSpara

Utnyttja SEO bättre för att bygga ditt varumärke
Märkt på: