Midroc Europe

Varumärkesprojekt

Midroc är en industrikoncern med 15 bolag och 4 000 anställda. Koncernen spänner över en rad branscher inom industrianläggningar, elteknik, rostskydd, fastighetsutveckling m fl. För att hålla ihop koncernen arbetar man mycket med kultur- och kompetensutveckling, där den egna skolan ”Midroc-skolan” med egen rektor är speciellt viktig. Kulturen har utvecklats starkt de senaste åren och företaget anses idag vara Sveriges näst bästa arbetsgivare (Universum ranking).

Som mångfacetterad koncern behövde man se över sitt koncernvarumärke. Man behövde formulera ett varumärkeslöfte, definiera sina kärnvärden och lägga ramarna för sin kommunikation. Inte minst var det interna perspektivet viktigt där man ville öka förståelsen för vad koncernen representerade och den enskilde medarbetarens roll.

Magic Move hjälpte Midroc att lägga grunden för sitt varumärke, efter en omfattande kartläggning av koncernens kundrelationer. Kartläggningen bekräftade antagandet att man är en mer snabbfotad och kompetent företagsgrupp än de stora konkurrerande bolagen, och kan skapa nya konstellationer utefter det specifika uppdrag man anlitas för. Varumärkesarbetet utmynnade i en strategisk plattform och ett koncept för att kommunicera internt och externt. Varumärkeslöftet ”Together to get there” formulerades initialt för internt bruk, men används sedan en tid även i den externa kommunikationen.
❮ Tillbaka