Share

Varumärkesutveckling i en digital värld

Varumärkesutveckling i en digital världAtt bygga ett starkt varumärke hos din målgrupp är viktigare än någonsin i en digital värld. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort att kunderna har tillgång till all information och äger makten vid sitt leverantörsval. Man kan nu på egen hand definiera sina behov, botanisera bland tänkbara lösningar och få en överblick över tänkbara leverantörer – innan man tar sin första leverantörskontakt. Företagen verkar hellre satsa på att synas på nätet med relevant innehåll än att arbeta långsiktigt med att positionera sitt varumärke. Det ena utesluter dock inte det andra – tvärtom! Jag vill motivera att med en genomtänkt strategi kan du förstärka upplevelsen av ditt varumärke och differentiera er från konkurrenterna ni syns tillsammans med i Googles organiska flöde.

Varumärkesutveckling längs hela kundresan

Ur ett varumärkesperspektiv räcker det inte med hög ranking i Googles flöde, om innehållet i ditt material är generiskt. Hög kännedom om ditt varumärke är inte detsamma som ett starkt varumärke. Men låt oss börja med kundresan – att förstå kundens behov av löpande information i sitt avancemang fram till valet av leverantör är grundläggande.

Vi vet idag från undersökningar att kunden till 57% är klar med sitt leverantörsbeslut när man söker kontakt med en säljare. Via sökningar på nätet har kunden skaffat sig information som kan vara lösningen på sina funderingar. Med optimerat innehåll på sin hemsida kan företag matcha behovet och därigenom öka sin synlighet och bygga kännedom. Men även om det är viktigt att matcha kundens sökningar behöver vi även definiera vilken varumärkesupplevelse vi ska förmedla. Genom att förhålla oss till kundresan kan vi utforma en plan som metodiskt bygger varumärket, samtidigt som vi kvalificerar kunden i köpprocessen. Din Inbound Marketing process kombineras med Branding. Rätt genomfört framstår ditt varumärke med särskild tydlighet och tyngd när kunden ska ta sitt beslut.

Börja med att analysera och definiera ditt varumärke

I stället för att säga allt till alla och inte bli intressant för någon är det bättre att satsa på något speciellt och eget, och vinna trogna anhängare i en definierad målgrupp. Läs mer om positionering här. Varumärken byggs alltid på kundens premisser – det är i kundens intellekt ”mervärdet” värderas och därefter förkastas eller blir taget till hjärtat. Varumärken som inte skapar andra associationer än produkten eller tjänsten i sig blir sällan starka varumärken. Det är den här situationen en varumärkesbyggare vill komma ifrån – ett generiskt varumärke leder bara till ökad priskonkurrens, med risk för olönsamhet. Såvida inte företaget väljer en lågprisstrategi. Det är mervärden, ofta i form av särskilda kompetenser, som särskiljer varumärket från konkurrenterna. Och det är dessa som är viktiga att identifiera och bygga vidare på.

Även om man på ett företag har en tydlig bestämd uppfattning om sitt varumärke, är det viktigt att undersöka kundens uppfattning. Att undersöka de befintliga relationerna, t ex med hjälp av djupintervjuer, är väl investerad tid. Långa relationer, där kunder stannar och förblir lojala, beror ju på någonting – och orsakerna är andra än produktfördelar. Relationerna speglar varumärket väl inom B2B. Sammanfatta och beskriv ditt varumärke kortfattat. En varumärkesplattform där man bland annat definierar position, löfte, bevisning, kärnvärden är en beprövad struktur som brukar fungera bra.

Konceptualisera ditt varumärke i kommunikation med ett eget uttryck

För att kunna arbeta långsiktigt och hålla ihop kommunikationen behöver vi gestalta och utveckla en hållbar grundidé för varumärket – ett koncept. Om det tidigare arbetet känts sökande och akademiskt, brukar detta moment i stället upplevas befriande, när pusselbitarna faller på plats.

Pröva konceptet med att utforma några enkla kommunikationslösningar med skissrubriker, bildlösningar och logotyp med tagline. Nu ska den rätta känslan infinna sig och ert varumärkeslöfte ska tydligt framgå av innehållet. Kommunikationen ska framstå som särskiljande och trovärdig.

Konceptet får sedan bilda ett ramverk för hur er kommunikation i sin helhet ska utformas. Poängen är att vi också har verktygen för att utforma den varumärkesupplevelse besökaren ska få i er sökmarknadsföring. Med hemsidan som plattform skapar du det rätta innehållet utifrån de sökord och longtail keywords ni kommer fram till. Utgå från de olika faserna i kundresan och definiera vilka informationsbehov som finns. Ambitionen måste vara att innehållet ska förmedlas på ett sätt som särskiljer er från andra och blir emotionellt berikat med ett mervärde som är unikt för er. Lycka till!

Läs också om hur ni kan implementera varumärket internt i er organisation, här.

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Varumärkesutveckling i en digital värld
Märkt på: