Din partner på förändringsresan

Magic Move är en strategibyrå som hjälper företag och offentlig förvaltning i förändringsprojekt. Vi arbetar i nätverk med affärsutvecklare, managementkonsulter och kommunikationsstrateger och erbjuder ett helhetskoncept för er förändringsresa. En resa som utgår från en hållbar strategi för ökad konkurrenskraft och nya affärsmöjligheter.
       Vår modell bygger på några enkla principer: att en hållbar förändringsstrategi förutsätter en välgrundad samtidsanalys, att chefer behöver löpande coaching och ledningsstöd, och att visionär kommunikation behövs som smörjmedel både internt och externt för att underlätta förändringsresan.
       Med trettio års erfarenhet inom näringslivet och på konsultbyråer i Stockholm, Köpenhamn och Malmö har vi samarbetat med en lång rad uppdragsgivare och arbetat med en mångfald av problemställningar. Uppdragen har till exempel inneburit affärsutveckling vid fastighetsprojekt, ledarutveckling, varumärkespositionering, strategi för hållbarhetskommunikation, Place Branding, marknadsstrategi, konceptutveckling och kommunikationsstrategi.
       Vi stödjer styrelser, ledningsgrupper och chefer att navigera rätt i varje steg av förändringsprocessen – på väg mot en hållbar framtid.