Så hjälper vi dig i förändringsarbetet

Varumärkesutveckling

Magic Move arbetar inom fyra samverkande områden: Varumärkesutveckling, Affärskoncept, Organisation och Marknad. Här är företagets kärnvärde utgångspunkten och en styrkefaktor för genomförandet. Vi fokuserar på utvecklingsprojekt som gör skillnad och leder till konkurrensfördelar på kort eller lång sikt.

Varumärke

 • Rådgivning – rekommendationer baserat på marknadsstudier, djupintervjuer, workshop mm.
 • Varumärkesstrategi – en plan för att långsiktigt positionera och bygga ett särskiljande varumärke
 • Plattform – de grundläggande analyserna och besluten för att fastställa och utveckla ditt varumärke
 • Kommunikationskoncept – en grundidé och visualisering av hur varumärket ska uttryckas kommunikativt, där positionering, varumärkeslöfte och storytelling etc. konkretiseras
 • Grafisk design – design av bärande enheter kompletterat med riktlinjer för hur ditt varumärke ska återges grafiskt

Affärskoncept

 • Affärsmodell – studier och analyser som bidrar till att effektivisera verksamheten, till exempel när det gäller tillgänglighet, tjänsteutveckling, distributionskanaler, digitalisering
 • Konceptualisering – genom kreativ produkt- och tjänsteutveckling och en stark kommunikationsidé skapa nya sätt att möta marknaden
 • Digitalisering – skapa nya kanaler för handel och betaltjänster, och marknadsföring

Organisation

 • Employer branding – bli ett attraktivare arbetsgivarvarumärke
 • Brand Culture – intern utveckling för ökat engagemang med varumärket som ledstjärna, där varje medarbetare förstår sin roll och sammanhanget och levererar det rätta beteendet

Marknad

 • Varumärkeskommunikation – aktiviteter för att öka kännedomen på marknaden eller i nya målgrupper 
 • Marknadsaktiviteter – taktiska upplägg för löpande bearbetning av selektiva målgrupper och generera prospectkvalificering; en mix av print, DR, film, sociala medier etc.
 • Event – skapande av mötesplatser för relationsbyggande och prospectutveckling
 • Digital kommunikation – hemsidesutveckling, upplägg för sociala medier, digital annonsering
 • PR – upplägg för skapa redaktionell uppmärksamhet