plattform

Together to get there.

Midroc är en mångfacetterad koncern med gemensamma styrkor. Magic Move fick uppdraget att arbeta fram en plattform för att synliggöra gemensamma varumärkesvärden och bygga en intern kultur.

❮ Tillbaka