Ekets Uppåkra

Varumärkesprojekt

Ekets Mekaniska och Uppåkra Mekaniska, två ledande komponenttillverkare inom skärande bearbetning, har gått samman och arbetar nu under gemensam flagg. Nu kan man erbjuda både större bredd och en högre grad av specialisering. Detta ökar konkurrenskraften mot både befintliga kunder och prospects med högt ställda krav.

Det nya varumärkets kommunikation ska spegla uppgraderingen men också förena två ”gamla” varumärken – det är viktigt med kontinuitet, så att befintliga kunder och kontakter kan känna igen sig. Konceptet är skapat med ett särskiljande grafiskt uttryck och kan appliceras på företagets olika kommunikationsbehov.

Magic Move har i samarbete med Final Content lagt grunden för det nya varumärket Ekets Uppåkra. Vi har tagit fram ett kommunikationskoncept med logotyp och grafisk design, och utformat mässmonter, hemsida, trycksaker mm.

❮ Tillbaka