intern implementering Thage – Intern implementering av varumärket.

320 anställda fick gruppvis genomgå en dags workshop med det egna varumärket på agendan.

❮ Tillbaka