Intern utveckling

Intern utveckling.

Som en del i den interna implementeringen av varumärket Thage har en aktivitet i 5 steg genomförts. Medarbetarna har på ett tidigt stadium involverats för att identifiera utvecklingsområden som kan göra Thage starkt på lång sikt. Fem projektledare på företaget blev tillsatta för att höja nivån inom kommunikation, kvalitet, miljö, individuell utveckling och erfarenhetsåterföring. Varje åtgärd lanserades med muntliga presentationer avdelningsvis, affischer och i digitala medier.

❮ Tillbaka