Thagedagen 2016.

Thagedagen är ett branschmöte inom byggbranschen och genomfördes den 20 september på Malmö Live. Samhället står inför stora utmaningar, inte minst när det gäller bostadsbyggandet, och ska vi klara uppgiften behöver vi hitta nya sätt att bygga effektivare. Bland talarna fanns Anders Andersson, koncernchef Thage, Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lund, och Kjell Enhager, ledarskapskonsult. Thagedagen 2016 samlade 600 personer.

❮ Tillbaka