Thage bygger relationer – Thagedagen 2017 på Malmö Live samlade 850 personer.

Thagedagen 2017 genomfördes på Malmö Live den 25 augusti för 850 personer. Magic Move har hjälpt Thage med planeringen och genomförandet av eventet. Temat för året var ”Hållbart ledarskap – hållbart byggande”, ett viktigt ämne inte bara för byggbranschen utan för samhället i stort. De fyra gästtalarna Christina Stielli, Stefan Einhorn, Johannes Norlander och Julien de Smedt skapade en perfekt mix för att utveckla temat. Frida Hyvönen avslutade dagen med en lysande konsert. Med Thagedagen har vi hittat ett spännande format där Thage kan diskutera viktiga frågeställningar med branschen och samtidigt bygga relationer med kunder och prospects under trevliga former. På Magic Move är vi stolta över att vara en del av detta!

❮ Tillbaka