Thage

Intern lansering

En varumärkeslansering behöver börja internt. Kunder och prospects har förväntningar på det företaget kommunicerar – om det är trovärdigt. Och man kommer vara särskilt uppmärksamma om det har någon substans. Företaget bedöms här på sitt agerande Det finns också en psykologisk effekt när personal inte känner sig involverad, man tänker att detta berör inte mig. Det är bara reklam, något marknadsavdelningen hittat på. På så vis blir lanseringen en aktivitet som inte tycks angå någon förutom ledningen själv.

När Thage lanserade sitt varumärke var det ett resultat av en fusion mellan tre bolag. Det var av största vikt att presentationen var genomtänkt och väl underbyggd med vilka skäl som låg bakom. Skulle budskapet kunna missuppfattas, till exempel att det var uppsägningar på gång? Thages VD Anders Andersson höll en väl genomförd presentation vid ett tillfälle då hela personalen var samlad. Han berättade samtidigt att den kommande veckan skulle mer detaljerade samtal äga rum ute på alla arbetsplatser i koncernen, där folk fick möjligheter att ställa frågor. Som avslutning delades en liten röd låda ut med texten ”Nu bygger vi nytt!”. Lådan innehöll en broschyr som presenterade det nya företaget, en liten skrift som innehöll företagets förändringsprocess, vision och värderingar, och slutligen en röd T-shirt med texten ”På med hjälmen nu kör vi!”. Ledningen fick direkt bekräftat att åtgärden var i personalens smak då kraftiga applåder och jubel bröt ut.

Magic Move utformade lanseringsplanen och den presentation som ledningen genomförde med personalen. Vi tog också fram lådan med alla ingående trycksaker och prylar.

❮ Tillbaka