Midroc

Marknadsföring bostäder

I det gamla slakteriområdet i Kävlinge utvecklas nu stadsdelen ”Stationsstaden” som ska ge plats åt 3 200 nya bostäder. Midroc m fl fastighetsutvecklare skapar här bostäder, butiker, restauranger, skolor, förskolor, simhall och ett kommunhus. Midroc utvecklar bland annat ett kvarter, ”Stationstorget”, med 77 bostadsrätter mitt över torget. Området erbjuder en småstadsmiljö med nära till allt, samtidigt är kommunikationsläget invid Pågatågsstationen något extra med 8 minuter till Lund, 20 minuter till Malmö och strax över 20 minuter till Helsingborg. Midrocs lägenheter är ljusa och rymliga i modern stil med öppna planlösningar.

Även om det råder brist på bostäder är det inte självklart att bostadssökande söker sig till stora nybyggnadsprojekt utanför de större storstadskommunerna. Men vi bedömde att till exempel äldre par där man vill sälja sin gamla villa kunde vara en intressant målgrupp. En annan grupp är förstagångsköpare som tycker att priserna är för höga i storstäderna. Marknadsföringen byggdes upp runt ett VIP-event man bjöds in till. Här skulle man få detaljerad information och kunna tinga en lägenhet. Kommunikationen lades upp med annonsering i lokalpress, DR-inbjudan, hemsida, hemnet och sociala medier. Dessutom skyltades området med vepor.

Magic Move hjälpte Midroc med planering, medieinköp, kommunikation och genomförande av eventet. Totalt visade ca 360 personer intresse för projektet och som sedan bjöds in till eventet. De 77 lägenheterna var efter ett års aktiviteter i princip slutsålda.
❮ Tillbaka