Optimera

Varumärkesprojekt

Att bygga sitt varumärke är ett långsiktigt arbete. Man behöver vara konsekvent både i sitt agerande och i sin kommunikationen, och hålla fast vid sitt fokus – sin varumärkesposition. Optimera har sedan länge bestämt sig för att vara bygghandeln för proffs och satsa fullt ut på detta. Det uppstod behov efter några år att se över ramarna och revidera varumärkesplattformen. Hur såg kunderna på sina relationer med Optimera? Levererade man det värde man eftersträvade? Vilka behov upplevde kunderna som särskilt viktiga att få tillgodosedda? Strategiarbetet gick ut på att definiera varumärket på nytt och revidera plattformen. Vi skulle därefter ta fram verktyg för att kommunicera till Optimeras personal och göra det lättbegripligt vad som förväntades av var och en. Samtidigt skulle ett nytt kommunikationskoncept med ett eget visuellt uttryck utvecklas.

Efter genomförda djupintervjuer med utvalda kunder i alla storleksklasser kunde vi dra slutsatsen och bekräfta att Optimera uppfattades enligt planen. Vi fick ett gediget material för att uppdatera varumärkesplattformen och skruva till det strategiska ramverket och kunde därefter utveckla ett nytt koncept för företagets kommunikation. Arbetet samlades i en liten handbok för internt bruk och delades ut till alla anställda. Parallellt genomförde man i intern regi workshops med personalen på både kontor och butiksenheter.

Magic Moves uppdrag var att genomföra kundanalysen och varumärkesarbetet. Vi sammanställde den nya varumärkesplattformen och ett nytt kommunikationskoncept, samt producerade en varumärkeshandbok för det interna implementeringsarbetet.❮ Tillbaka