Thage

Event Marketing

Efter fusionen och lanseringen av det nya varumärket Thage, uppstod ett behov av att komma ut på marknaden och bygga relationer. Fördelen med Event Marketing är att metoden skapar möjligheter att bygga starka personliga relationer samtidigt som ett prospect inte behöver känna köptvång. Vi skapade Thagedagen som ett branschevent, där Thage kunde nå ut med sitt varumärke och markera sin ”nya” ställning på marknaden. Här kunde man diskutera viktiga frågeställningar med branschen och samtidigt bygga relationer med kunder och prospects under trevliga former. Succén 2016 ledde till en uppföljning 2017 med temat ”Hållbart ledarskap – hållbart byggande”, där vi anlitade välkända gästtalare och artister.

Thagedagen 2017 genomfördes på Malmö Live. Förutom Anders Andersson från Thage, var Christina Stielli, Stefan Einhorn, Johannes Norlander och Julien de Smedt gästtalare, och skapade en perfekt mix för att utveckla temat. Frida Hyvönen avslutade dagen med en lysande konsert. Thagedagen 2017 samlade 850 personer.

Magic Move skapade idén till eventet liksom innehåll och genomförande. Marknadsföringen byggdes upp med inbjudan via fysisk post och e-post, samt annons, landing page och sociala medier. På Malmö Live skyltade vi med vepor och rollups.

❮ Tillbaka