Relationsbyggande kommunikation

Centralt för ett företags utveckling är förmågan att attrahera nya kontakter och bygga relationer med kunder och prospects. I en ny digital värld finns stora möjligheter att effektivisera marknadsbearbetningen med ny teknik. Det är viktigt att förstå kundresan och hur man attraherar, konverterar och förädlar prospects med ett genomtänkt aktivitetsflöde. Och utnyttjar möjligheterna med Inbound Marketing.

Annonsering/print

Annonsering är ofta den mest publika delen av företagets kommunikation. Som del i en relationsskapande kommunikationsprocess skapar vi intresse hos målgruppen och attraherar nya kontakter. Rätt genomfört bygger vi vårt varumärke långsiktigt samtidigt som aktiviteterna generar respons och besök på vår hemsida. Vi konverterar dem till följare eller låter dem få del av mer information. Med ett starkt annonskoncept i grunden som håller över tiden kan ett företag här få en motor för sin marknadsföring.

Adwords

Google Adwords är en viktig del av din synlighet på nätet. I en tid där den presumtive kunden initialt lägger mycket tid på att söka svar på sina frågor och funderingar, innan någon kontakt tas med en möjlig leverantör, måste man synas på Google. Vi hjälper dig med en sökordsanalys och utformar dina Adwords-annonser. En genomtänkt lösning ger dig en bra klickfrekvens med ord till ett inte alltför högt pris.

SEO – sökmarknadsföring

Om Adwords som aktivitet omedelbart hjälper dig med att få nya besökare, är sökmotoroptimering (SEO) ett arbete som långsiktigt sett kan marknadsföra dig effektivt på nätet. Dock ska man inte förvänta sig resultat över en natt. Magic Move hjälper dig med en sökstrategi. Vi identifierar de sökord som ligger i linje med dina kunders mindset. Vi formulerar de longtail keywords som matchar kundernas funderingar och sökningar, och implementerar det i din hemsidas struktur och innehåll. Ju mer relevant du blir för kunden desto bättre kommer du att kvalificera dig i Googles organiska flöde vid sökningar.

Sociala medier

Sociala medier är viktiga kanaler för att nå målgruppen publikt. Idag har sociala medier en given plats i mediemixen och möjligheterna till att ringa in en snävare målgrupp har utvecklats. Antalet sociala medier har ökat de senaste åren men fortfarande dominerar Facebook, Instagram, Linked In, Twitter etc. För att lyckas behövs stor förståelse för målgruppens medievanor och beteende, liksom att lägga tydliga riktlinjer för hur marknadsföringen i sociala medier ska genomföras. Magic Move kan hjälpa dig med arbetet från ax till limpa, med sponsrade inlägg och skapa trafik till dina sajter.

Content Marketing

De flesta företag arbetar idag med Content Marketing i någon form. Det finns många användningsområden, företaget behöver öka kännedomen om sina kompetensområden, utveckla prospects vidare i kundresan, skapa leads, men syftet är att effektivisera marknadsbearbetningen. För att ta ett samlat grepp behöver Content Marketing ha tydliga riktlinjer och ingå i företaget marknadsföringsstrategi. Magic Move hjälper dig med Content Marketing i både egna och köpta kanaler – från de strategiska besluten till effektiva genomföranden och produktioner.

Event

I en tid där den digitala kommunikationen dominerar är event och fysiska möten av största vikt. Ett event är varumärkesbyggande men samtidigt ett effektivt sätt att bygga starka relationer. Med rätt upplägg och innehåll får du möjlighet att exponera dina kompetenser, produkter och tjänster, och samtidigt umgås med kunder och prospects under trevliga former. Lyckade event kräver god planering. Samtidigt är hela processen intressant som metod och marknadsföringsåtgärd. Från den första kontaktskapande aktiviteten till genomförande och uppföljning. Att marknadsföra ett event är psykologiskt sett mindre krävande eftersom kunden tar ställning till något han eller hon ska få, t ex information om marknadstrender. Det blir helt enkelt lättare att tacka ja – och ditt företag konverterar ytterligare en kontakt till ert prospectregister.

Film

I takt med den digitala utvecklingen öppnas nya möjligheter att använda film på hemsidor och annan web. Fördelarna är många och du kan enkelt skapa impact, öka underhållningsvärdet och pedagogiken. Den nya tekniken förenklar allt från inspelning, redigering, grafik och övrig postproduction. Dock är det mänskliga kunnandet från första planeringsmötet till färdigproducerad film avgörande för slutproduktens kvalitet. Magic Move kan hjälpa dig med allt från enkla presentationsfilmer till mer omfattande TV-spots.

E-post

Magic Move kan hjälpa dig med e-postmarknadsföring och annan online kommunikation.

Webb

Magic Move kan hjälpa dig med allt från enkla kampanj- eller mikrosajter till mer omfattande hemsidor.