Magic Moves märkestest

När våra köpbeslut till övervägande del tas intuitivt blir det viktigt att nå kunden på ett djupare plan. Med Magic Moves märkestest får vi ett viktigt verktyg för att ta ut den rätta riktningen för hur ditt varumärke ska kommuniceras.

Märkestestet är en webbaserad undersökning som dina kunder och andra intressenter får besvara. Vi undersöker vilken arketyptillhörighet ditt varumärke har utifrån tolv olika arketyper. En arketyp är en sorts personlighet som bär på en berättelse, till exempel ”Krigaren”, ”Jungfrun” och ”Rebellen” – ett arbetssätt som används inom film, teater och litteratur för att dramatisera storyn ytterligare. Med hjälp av resultatet från märkestestet kan vi utveckla ditt varumärke och göra det mer personligt och mänskligt. Vi får hjälp att ta beslut på ”Vem” du ska vara på din marknad, hur kommunikationen ska gestaltas och hur storyn ska berättas.

Vill du se en demo?

Om märkestest