Thage

Varumärkesprojekt

Det anrika Thage Anderssons Byggnads AB i Kristianstad hade utvecklats till en koncern med flera byggbolag samt kompletterande företag inom plåt och smide mm. I stället för att fortsätta verka via de mindre lokala byggföretagen, beslutade man att fusionera tre bolag och skapa en regional jätte i miljardklassen. Det nya företaget Thage fick därmed en stark organisation med hög omsättning, och blev samtidigt ett nytt attraktivt varumärke med hög synlighet.

Det nya företaget har en tyngd och resurser att klara de stora uppdragen, samtidigt behåller man sin familjeföretagskänsla med en personligare stil och närhet till besluten. Positioneringen innebär att vara både ett stort och ett litet företag, där man ska präglas av stort engagemang och enkla beslutsvägar. Thages kommunikation ska spegla detta men samtidigt hålla ihop de tre organisationerna och deras kundrelationer. Thage som varumärkesnamn känns nytt och skapar samtidigt igenkänning.

Magic Move hjälpte Thage genom fusionen med rådgivning och att sätta varumärket på rätt kurs. Vi utformade logotypen och skapade ett koncept för kommunikationen som utmynnade i olika kommunikationsaktiviteter, både internt och externt, och en hemsida.

Den interna implementeringen är viktig, nu skulle de anställda få nya kollegor och plötsligt börja jobba på ett stort företag. Vi behövde öka förståelsen för den konkurrenskraft man nu hade och vilka värden det nya varumärket representerade. Magic Move genomförde gruppvisa workshops med hela organisationen och lade därefter upp ett program med aktiviteter för att stärka den interna identiteten.

Det nya varumärket mottogs internt med 100%-ig acceptans från dag ett. Man hade till och med gått och väntat på att detta skulle ske. Bland befintliga kunder och samarbetspartners blev namnändringen känd den första månaden. Bland prospects och övriga kontakter kom det till kännedom under de närmaste månaderna, upp till ett halvårs tid. Mottagandet var genomgående positivt och mycket viktig information eftersom vissa kunder, bland annat ställer offentliga ofta krav på 1 miljard i omsättning vid anbud.

❮ Tillbaka