Place Branding

När Kävlinge kommuns gamla slakteriområde alldeles invid järnvägsstationen revs, var planen att utveckla en helt ny stadsdel. I området som fick namnet Stationsstaden, planerades 3 200 nya bostäder och omfattade även butiker, restauranger, skolor, simhall och ett nytt stadshus. Midroc förvärvade marken av kommunen men lät samtidigt en handfull andra fastighetsutvecklare få del av kakan. Man bestämde sig också att tillsammans långsiktigt bygga Stationsstaden till ett starkt platsvarumärke.

Stationsstaden ska bli en attraktiv småstad med moderna lägenheter och all service runt hörnet. Samtidigt är kommunikationsläget särskilt gynnsamt där man har tågstationen tätt inpå, som kan ta en till Lund på 8 minuter, Malmö på 20 minuter och Helsingborg på strax över 20 minuter. Stationsstaden är perfekt för den unga familjen som ska sätta bo och för det seniora paret som bestämt sig sälja villan när barnen flyttat ut. Kommunikationen utformades för att lyfta fram dessa fördelar och kommunicera i olika mediekanaler.

Kommunikationsarbetet startade samtidigt med byggprojektet med vepor och byggskyltar på stängslet runt byggarbetsplatsen. I samarbete med kommunen fick vi kommunicera via deras digitala kanaler. Kommunens nyhetstidning gjorde även reportage om Stationsstaden. I övrigt genomförde vi annonsering i lokalpress och i sociala medier. Magic Move arbetade fram strategin och kommunikationen som genomfördes för att inleda och höja kännedomen om Stationsstaden, innan marknadsföringen av de olika bostadsprojekten startade.

Läs mer om bostadsmarknadsföringen här❮ Tillbaka